Khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

22/11/2018 - Đăng bởi : Nguyễn Thị Hiền

Khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã được khai trương ngày 21/10 vừa qua. Cùng vớ đó, TCtelecom cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống IBS trong hai tòa nhà Bệnh viện này và sẽ sớm được nghiệm thu để đưa vào hoạt động. 

https://baomoi.com/khanh-thanh-khu-kham-benh-thuoc-du-an-benh-vien-bach-mai-va-benh-vien-viet-duc-co-so-2/c/28249883.epi


Back to top