TC-Telecom triển khai lắp đặt IBS hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam

03/12/2018 - Đăng bởi : Nguyễn Thị Hiền

Ngày 22/9 TC-Telecom đã cho triển khai lắp đặt hệ thống phủ sóng di động tòa nhà của Bệnh Viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam.

Cùng với đó ngày 01/10/2018 TC-Telecom cũng cho triển khai tiếp lắp đặt hệ thống phủ sóng di động của Bệnh Viện Việt Đức cơ sở 2

Kết thúc giai đoạn một đưa vào Khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đã được khai trương ngày 20/10/2018 vừa qua.  

Link video =>>> ARi3M&t=21shttps://www.youtube.com/watch?v=DRp8i-ARi3M&t=21s

DAS đang được thi công...

Back to top