Dự án đang triển khai

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2 - Liêm Tuyền, Hà Nam

Lĩnh vực : Hospital, University

Vị trí : Khác

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2

Chủ đầu tư: Bộ Y tế

Địa điểm: Liêm Tuyền, Hà Nam

Diện tích: 125.000 m2

Số tầng:1 hầm + Khối đế 3 tầng + 4 Khối 7 tầng

Với thế mạnh là các công trình Bệnh viện trọng điểm Quốc gia, TCtelecom được giao trọng trách xây dựng, lắp đặt hệ thống phủ sóng di động IBS cho toàn bộ 120.000m2 sàn Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Back to top