Dự án đã thực hiện

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW - Đông Anh, Hà Nội

Lĩnh vực : Hospital, University

Vị trí : Khác

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW

Chủ đầu tư: Bộ Y tế

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội

Diện tích xây dựng: 58.000 m2

Số Block: 2

Số tầng: 1 tầng hầm + Khối đế 3 tầng + Khối 9 tầng

 Đầu năm 2017, TCtelecom đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống phủ sóng di động IBS trong 3 khối nhà liên kết của Bệnh viện, với vùng phủ đạt 100% trên tổng diện tích 60.000m2 sàn.

Back to top